Condicions generals

Condicions de reserva

Una reserva sempre serà confirmada per MONTSE GISPERT i les condicions de reserva són les següents:

Mètodes de pagament

-Targeta:

Passarel·la de pagament on-line. TPV Virtual que accepta qualsevol tipus de targeta de comerç segur VISA, MASTERCARD, etc., mitjançant el suport tecnològic de ges4t. 

El llogater haurà d’abonar de forma parcial o total del preu final de la reserva. Si el pagament és parcial, derivat d’un dte. del preu final, la resta pendent l’haurà d’abonar posteriorment, seguint indicacions de MONTSE GISPERT

-Transferència bancària:

Transferència bancària al compte de MONTSE GISPERT.

Pagaments

Per confirmar la reserva, el llogater ha de pagar el 20% del preu final en concepte de bestreta. El 30% del preu final s’haurà de pagar 90 dies abans de la data d’arribada. Si els pagaments no es realitzen a temps, MONTSE GISPERT es reserva el dret de cancel·lar la reserva. El restant 50% del preu final s’haurà de pagar a la data d’arribada, en metàl·lic.

Costos addicionals

  • Mascota: suplement de 6€/dia/mascota
  • Neteja final: suplement de 60€
  • Fiança: 200€, reemborsable al final de l’estada, si no hi ha danys.
  • Taxa turística: 0,90€/pax/nit. Variable segons normativa: La Generalitat de Catalunya defineix l’impost sobre les estades en establiments turístics a Catalunya. Aplica a persones de més de 16 anys i amb un màxim 7 nits per Llei 5/2017, de 28 de març, Títol I, Capítol VI, art. 22 al 50 – DOGC Núm. 7340 – 30/3/2017.

Normalment, la Fiança i la Taxa turística són conceptes que el llogater ha d’abonar el dia de l’arribada, en metàl·lic.

Modificació de reserva

MONTSE GISPERT informarà al llogater sempre que es pugui generar una modificació de la reserva: preu final, data d’entrada, data de sortida o qualsevol altra detall de la reserva.

Registre de viatgers

Abans de l’arribada o el dia d’arribada, el llogater ha de proporcionar els documents d’identitat de tot el grup. MONTSE GISPERT té el dret de demanar tots els documents d’identitat per enregistrar les dades personals i posteriorment comunicar-les a la Policia, tal com exigeix la normativa d’Estades en Establiments Turístics.

Política de cancel·lació

-Anulació per part del llogater:
Si s’efectúa la cancel·lació abans de 5 setmanes abans de l’arribada, els imports ja pagats seran retornats íntegrament al compte facilitat pel llogater tot descomptant les despeses bancàries que l’acció generi. 
Si l’anul·lació es fa a partir de les 5 setmanes abans de l’arribada s’aplicaran les següents regles sobre les remeses pagades prèviament i es retindrà al client: 
             a) El 50% quan es realitzi amb una anticipació d’entre 5 i 3 setmanes. 
             b) El client perderà el 100% quan l’anul·lació de la reserva sigui efectuada amb menys de 3 setmanes d’anticipació abans de la data prevista d’entrada. 

Per altra banda, si el dia previst d’arribada els llogaters, i sense avís previ,  no ocupen l’allotjament en les següents 12 hores des del dia previst i han pagat una fiança prèvia, aquesta es perdrà per part del client així com la reserva efectuada i el seu import. L’apartament es tornarà a posar en situació de disponibilitat per llogar-lo novament. 

Si el client avisa de la demora en aquest termini de 12 hores i confirma la seva arribada posteriorment, se li mantindrà la reserva però amb el preu determinat al seu dia, no s’ajusta a les noves dates, perd el cost dels dies de retard, en concepte de danys i perjudicis per a la propietat.
-Anulació per part de la propietat:

– Per raons de força major pot ser necessari anul-lar una reserva. En aquest cas, el muntant pagat per l’interessat/client en concepte de reserva serà retornat en la seva totalitat.

-En cas d’esdeveniments excepcionals (terratrèmols, guerres, vagues, greus tempestes…), si l’interessat no pot arribar per gaudir de l’apartament llogat, se li reemborsarà la reserva efectuada fins a un màxim del 75%.