Condicions generals

Condicions generals

Condicions de reserva

Una reserva sempre serà confirmada per MONTSE GISPERT i les condicions de reserva són les següents:

Mètodes de pagament

-Tarjeta:

Passarel·la de pagament on-line. TPV Virtual que accepta qualsevol tipus de targeta de comerç segur VISA, MASTERCARD, etc., mitjançant el suport tecnològic de ges4t. 

El llogater haurà d’abonar de forma parcial o total del preu final de la reserva. Si el pagament és parcial, derivat d’un dte. del preu final, la resta pendent l’haurà d’abonar posteriorment, seguint indicacions de MONTSE GISPERT

-Transferència bancària:

Transferència bancària al compte corrent de Caixabank, S.A. de MONTSERRAT GISPERT GASCONS.

Pagaments

Per confirmar la reserva, el llogater ha de pagar el 20% del preu final en concepte de bestreta. El 30% del preu final s’haurà de pagar 3 mesos abans de la data d’arribada o si falten menys de 3 mesos per entrar, es pot fer una transferència bancària o bé pagar amb tarjeta a través d’Instant Pay (Botó Pagar en Línia, pestanya part superior dreta, cal posar l’import a pagar manualment). En cas de transferència, cal preguntar el compte a la propietaria.

El restant 50% o 80%, segons el que falti per arribar, del preu final s’haurà de pagar a la data d’entrada a l’apartament, en metàl·lic o si preferiu, una setmana abans amb tarjeta a través d’Instant Pay (Botó Pagar en Línia, pestanya part superior dreta, posar manualment l’import que es vol pagar).

Si els pagaments no es realitzen a temps, MONTSE GISPERT es reserva el dret de cancel·lar la reserva, previ avís.

Costos addicionals

  • Mascota: suplement de 5,-€/dia/mascota
  • Neteja final: suplement de 65€
  • Fiança: 200€, reemborsable al final de l’estada, si no hi ha danys.
  • Taxa turística: 1,-€/pax/nit. Variable segons normativa: La Generalitat de Catalunya defineix l’impost sobre les estades en establiments turístics a Catalunya. Aplica a persones d’igual o més de 16 anys i amb un màxim 7 nits per Llei 5/2017, de 28 de març, Títol I, Capítol VI, art. 22 al 50 – DOGC Núm. 7340 – 30/3/2017.

La Fiança per possibles danys de 200€, el llogater l’ha d’abonar el dia de l’arribada, en metàl·lic.

Modificació de reserva

MONTSE GISPERT informarà al llogater sempre que es pugui generar una modificació de la reserva: preu final, data d’entrada, data de sortida o qualsevol altra detall de la reserva.

Registre de viatgers

Abans de l’arribada o el dia d’arribada, el llogater ha de proporcionar els documents d’identitat de tot el grup. MONTSE GISPERT té el dret de demanar tots els documents d’identitat per enregistrar les dades personals i posteriorment comunicar-les a la Policia, tal com exigeix la normativa d’Estades en Establiments Turístics.

Política de cancel·lació

-Anulació per part del llogater:
-En cas d’esdeveniments excepcionals (terratrèmols, guerres, vagues, greus tempestes, pandèmies…), si l’interessat no pot arribar per gaudir de l’apartament llogat, se li reemborsarà la reserva efectuada fins a un màxim del 100%, menys despeses bancàries de la devolució del muntant pagat.
Si s’efectúa la cancel·lació abans de 5 setmanes abans de l’arribada, els imports ja pagats seran retornats íntegrament (100%) al compte facilitat pel llogater tot descomptant les despeses bancàries que l’acció generi. 
Si l’anul·lació  es fa a partir de 5 setmanes abans de l’arribada, s’aplicaran les següents regles sobre les remeses pagades prèviament i es retindrà al client: 
             a) El 50% de l’import pagat quan es realitzi amb una anticipació d’entre 5 i 3 setmanes. 
             b) El client perderà el 100% del pagat quan l’anul·lació de la reserva sigui efectuada amb menys de 3 setmanes d’anticipació abans de la data prevista d’entrada. 

Per altra banda, si el dia previst d’arribada els llogaters, i sense avís previ,  no ocupen l’allotjament en les següents 12 hores des del dia previst i han pagat un acompte prèvi, aquest es perdrà per part del client així com la reserva efectuada i el seu import. L’apartament es tornarà a posar en situació de disponibilitat per llogar-lo novament. 

Si el client avisa de la demora en aquest termini de 12 hores i confirma la seva arribada posteriorment, se li mantindrà la reserva però amb el preu determinat al seu dia, no s’ajusta a les noves dates, perd el cost dels dies de retard, en concepte de danys i perjudicis per a la propietat.
-Anulació per part de la propietat:

– Per raons de força major justificada pot ser necessari anul-lar una reserva. En aquest cas, el muntant pagat per l’interessat/client en concepte de reserva serà retornat en la seva totalitat.